Témy podujatia

TÉMY PRE LEKÁROV / NEUROLÓGOV

  1. Cerebro–vaskulárne ochorenia
  2. Neuro-degeneratívne a neuro-metabolické ochorenia
  3. Bolesť
  4. Skleróza Multiplex
  5. Bolesť hlavy
  6. Kognitívne poruchy
  7. Epilepsia
  8. Neurofyziológia
  9. Vertebrogénne ochorenia
10. Neurointenzívna medicína
11. Poruchy spánku
12. Vertigo
13. VariaREDUKCIA REGISTRAČNÉHO POPLATKU
Organizačný výbor ponúka redukciu registračného poplatku v hodnote
60 Eur pri skorej registrácii pre mladých neurológov, ktorí ako 1. autori prihlásia elektronický poster/prednášku a bude ich príspevok vybraný v rámci podujatia na prezentáciu.

Podmienky na získanie redukcie:
  • pri registrácii a potvrdení abstraktu uviesť mladí autor do 35 rokov
  • vek (max. do 35 rokov v roku konania podujatia)
  • zaradenie v špecializačnom štúdiu
  • 1. autor prihláseného príspevku (poster, prednáška)


TÉMY PRE SEKCIU SESTIER

  1. Cerebro–vaskulárne ochorenia
  2. Neuro-degeneratívne a neuro-metabolické ochorenia
  3. Bolesť
  4. Skleróza Multiplex
  5. Bolesť hlavy
  6. Kognitívne poruchy
  7. Epilepsia
  8. Neurofyziológia
  9. Vertebrogénne ochorenia
10. Neurointenzívna medicína
11. Poruchy spánku
12. Vertigo
13. Varia
Partneri


PARTNER PLUS