Témy podujatia

TÉMY PRE LEKÁROV/NEUROLÓGOV

  1. Cerebrovaskulárne ochorenia
  2. Neurodegeneratívne a neurometabolické ochorenia
  3. Bolesť
  4. Skleróza multiplex
  5. Bolesť hlavy
  6. Kognitívne poruchy
  7. Epilepsia
  8. Neurofyziológia
  9. Vertebrogénne ochorenia
10. Neurointenzívna medicína
11. Poruchy spánku
12. Vertigo
13. VariaREDUKCIA REGISTRAČNÉHO POPLATKU PRE MLADÝCH NEUROLÓGOV
Organizačný výbor ponúka redukciu registračného poplatku pre mladých neurológov v hodnote 60 € pri skorej registrácii pre mladých neurológov, ktorí ako 1. autori prihlásia elektronický poster/prednášku a ich príspevok bude vybraný v rámci podujatia na prezentáciu.

Podmienky na získanie redukcie:
  • pri registrácii a potvrdení abstraktu uviesť – mladý autor do 35 rokov,
  • vek (max. do 35 rokov v roku konania podujatia),
  • zaradenie v špecializačnom štúdiu,
  • 1. autor prihláseného príspevku (poster, prednáška).TÉMY PRE SEKCIU SESTIER

  1. Cerebrovaskulárne ochorenia
  2. Neurodegeneratívne a neurometabolické ochorenia
  3. Bolesť
  4. Skleróza multiplex
  5. Bolesť hlavy
  6. Kognitívne poruchy
  7. Epilepsia
  8. Neurofyziológia
  9. Vertebrogénne ochorenia
10. Neurointenzívna medicína
11. Poruchy spánku
12. Vertigo
13. VariaPredseda zjazdu

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Spolupredseda zjazdu

prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.

Predsedovia spoločností, čestní podpredsedovia zjazdu:

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN

prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS

prof. MUDr. Peter Marusič, Ph.D.

predseda České neurologické společnosti ČLS JEP

doc. MUDr. Eva Feketeová, PhD.

predseda Slovenskej ligy proti epilepsii

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

predseda Českej ligy proti epilepsii

Odborný garant podujatia

Slovenská neurologická spoločnosť SLS

v spolupráci:

Česká neurologická společnost ČLS JEP

Slovenská liga proti epilepsii

Česká liga proti epilepsii

spoločnosť Berlina, s.r.o.

Čestné predsedníctvo

prof. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.

prof. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., FCMA

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., FCMA

prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc., FCM

prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN

prof. MUDr. Róbert Jech, Ph.D.

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN

doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD.

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO

prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., FESO

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA

prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Roth, CSc.

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA, FEAN

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., FCM

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.


Partneri


PLATINOVÝ PARTNER


ZLATÍ PARTNERI


STRIEBORNÍ PARTNERI PLUS


BRONZOVÍ PARTNERI


PARTNERI PLUS


PARTNERI S VYSTAVOVATEĽSKOU PLOCHOU


PARTNERI BEZ VYSTAVOVATEĽSKEJ PLOCHY


VEDECKÁ INŠTITÚCIA


VYDAVATEĽSTVÁ A SPOLOČNOSTI


PACIENTSKE ORGANIZÁCIE