Registrácia

Skorá registrácia

do 5.9.2022

Registrácia na podujatie a rezervácia ubytovania budú akceptované iba formou vyplnenia elektronického formulára.

 • Člen SNeS, ČNeS: 110 €
 • Nečlen SNeS, ČNeS: 160 €
 • Sprevádzajúca osoba: 60 €
 • Študent medicíny: 35 €
 • *** Mladí neurológovia: 60 € (za splnených podmienok uvedených tu)
 • Zdravotná sestra: 60 €
Doplnkové služby:
 • Divadelné predstavenie 16.11.2022: 21 € á osoba
 • Diskusný večer 17.11.2022 : 35 € á osoba
Na registráciu a doplnkové služby sa vzťahujú 100 % storno podmienky

Neskorá registrácia

od 5.9.2022 do 31.10.2022

Registrácia na podujatie a rezervácia ubytovania budú akceptované iba formou vyplnenia elektronického formulára.

 • Člen SNeS, ČNeS: 160 €
 • Nečlen SNeS, ČNeS: 210 €
 • Sprevádzajúca osoba: 90 €
 • Študent medicíny: 35 €
 • Zdravotná sestra: 90 €
Doplnkové služby:
 • Divadelné predstavenie 16.11.2022: 21 € á osoba
 • Diskusný večer 17.11.2022 : 35 € á osoba
Na registráciu a doplnkové služby sa vzťahujú 100 % storno podmienky

Registrácia na mieste

 • Člen SNeS, ČNeS: 210 €
 • Nečlen SNeS, ČNeS: 260 €
 • Sprevádzajúca osoba: 110 €
 • Študent medicíny: 50 €
 • Zdravotná sestra: 110 €
Na registráciu a doplnkové služby sa vzťahujú 100 % storno podmienky
Upozorňujeme, že na mieste nedokážeme garantovať možnosť navštíviť divadelné predstavenie a rovnako negarantujeme možnosť zúčastniť sa diskusného večera. Preto odporúčame, aby si účastníci odborného podujatia v prípade záujmu tieto dve doplnkové aktivity objednali v skorej po prípade v neskorej registrácii. Za pochopenie ďakujeme.

Registračný poplatok obsahuje:

(platí pre každý typ registrácie)
 • Kongresovú tašku s kongresovými materiálmi
 • Vstup do kongresových priestorov
 • Vstup do vystavovateľských priestorov
 • Občerstvenie počas odborného podujatia
 • 16.11.2022 Otvárací večer bez divadelného predstavenia

Registračný poplatok neobsahuje:

(platí pre každý typ registrácie)
 • Ubytovanie
 • Doplnkové služby (parkovné, transfery)
 • Divadelné predstavenie 16.11.2022: 21 € á osoba
 • Diskusný večer 17.11.2022 : 35 € á osoba
 • Workshopy

ORGANIZAČNÝ VÝBOR SI VYHRADZUJE MOŽNOSŤ

 • realizovať nevyhnutné zmeny v programe(napríklad dĺžka trvania, doplnenie prednášky súvisiacej s témou sympózia)
 • rozhodnúť o forme prezentácie prihláseného príspevku (prednáška, poster)

Prípadné zmeny organizačný výbor včas oznámi prihlasujúcemu autorovi.

*** REDUKCIA REGISTRAČNÉHO POPLATKU PRE MLADÝCH NEUROLÓGOV

Organizačný výbor ponúka redukciu registračného poplatku v hodnote 60 Eur pri skorej registrácii pre mladých neurológov, ktorí ako 1. autori prihlásia elektronický poster/prednášku a bude ich príspevok vybraný v rámci podujatia na prezentáciu.

Podmienky na získanie redukcie:
 • pri registrácii a potvrdení abstraktu uviesť mladí autor do 35 rokov
 • vek (max. do 35 rokov v roku konania podujatia)
 • zaradenie v špecializačnom štúdiu
 • 1. autor prihláseného príspevku (poster, prednáška)

SPÔSOB PLATIEB ZA SLUŽBY

Registračný poplatok i ubytovanie je možné zaplatiť kreditnými kartami Visa, MasterCard, Diners club, Discover, ale aj bankovým prevodom na účet.
V prípade, ak poplatky za účastníka platí iná osoba/organizácia, je potrebné uviesť meno, kontaktné údaje na spoločnosť, kto bude platbu realizovať.

Storno promienky:

Registráciu nie je možné zrušiť a vzťahujú sa na ňu 100 % storno podmienky.
Partneri


PARTNER PLUS