Partneri

Vopred ďakujeme všetkým partnerom, ktorí pomôžu a prispejú k zdarnému priebehu podujatia.

V prípade záujmu o bližšie informácie, prosím, kontaktujete kanceláriu spoločnosti Berlina na emailových adresách:

kancelaria@berlina.sk

office@berlina.skPartneri


PARTNER PLUS