Ubytovanie

Ďakujeme všetkým hotelom, ktoré nám poskytli ubytovanie pre hostí scnz2022.
Vyberte si, prosíme, ubytovacie zariadenie, ktoré máte uvedené na webovej stránke. Ubytovanie si môžete rezervovať až po Vašej registrácii na odborné podujatie. Cena ubytovania nie je zahrnutá v registračnom poplatku podujatia. Typy izieb a ich ceny nájdete v registračnom formulári.

Platbu môžete uhradiť on-line kreditnými kartami alebo môžete zaplatiť priamo, bankovým prevodom, na účet spoločnosti Berlina.

Doplnkové služby v rámci ubytovania:

Doplnkové služby, v rámci ubytovania, ako sú minibar, extra stravovanie, alebo parkovanie, nie sú súčasťou ponuky v rámci ubytovania. Tieto informácie sú uvedené pri každom hoteli zvlášť. Ak služby tohto charakteru využijete, prosím uhraďte ich priamo na mieste Vášho pobytu na recepcii. Upozorňujeme, že po Vašom príchode na hotel bude od Vás hotelový servis požadovať kreditnú kartu ako zábezpeku ostatných doplnkových služieb. Za Vaše pochopenie vopred ďakujeme.

Potvrdenie ubytovania:

Aby bolo ubytovanie potvrdené, je potrebné si po Vašej registrácii vybrať hotel a uhradiť celkovú sumu za ubytovanie. V prípade, že sumu za ubytovanie neuhradíte, Vaše ubytovanie Vám garantované nebude. Tieto podmienky sa vzťahujú na individuálnu, a rovnako a aj skupinovú registráciu. Posledný možný termín registrácie ubytovania v rámci ponuky hotelov je 31. 10. 2022. Na ubytovanie sa vzťahujú storno podmienky ubytovania uvedené v registračnom formulári v rámci jednotlivých hotelov pri výbere ubytovania.

Storno podmienky ubytovania:

Storno podmienky nájdete v registračnom formulári pri výbere ubytovania a odvíjajú sa od kapacitných podmienok ubytovacích zariadení.

Zrušenie ubytovania a vrátenie finančných zdrojov:

Na zrušenie ubytovania sa vzťahujú storno podmienky ubytovania, ktoré sú platné pre individuálnu a skupinovú registráciu.

Upozorňujeme, že za vrátenie platby, podľa storno podmienok, si vyhradzujeme právo účtovať +10 € manipulačný poplatok za stornovanie jednej ubytovacej jednotky. Za dátum zrušenia poskytnutej služby sa považuje dátum doručenia písomnej informácie o zrušení ubytovania, ktorý prosím posielajte na e-mail:

kancelaria@berlina.sk

Telefonické zmeny, alebo inak doručené zmeny, nebudú akceptované.

Touto cestou prosíme účastníkov odborného zjazdu, aby nekontaktovali ubytovacie zariadenia, ale sa obracali priamo na spoločnosť Berlina, ktorá všetky Vaše žiadosti bude promptne vybavovať.

Platby

Platby môžete uhradiť platobnou kartou alebo môžete zaplatiť priamo na účet spoločnosti:

Názov účtu: Berlina s.r.o

Registrácia: BA

Adresa sídla: Berlina, s.r.o., Donnerova 7, 841 04 Bratislava – Karlova Ves, Slovensko

IČO: 50 122 681

DIČ: 2120182537

IČ DPH: SK2120182537

Adresa Banky: Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

IBAN: SK61 1100 0000 00294101 6126

SWIFT: TATRSKBX

Variabilný Symbol: 112022

Správa pre prijímateľa: Vaše priezvisko a meno, rezervačný kód

Poplatky banke hradené platiteľom objednanej služby, sú hradené platiteľom za dané služby. Poplatky banky príjemcu sú hradené príjemcom.


Predseda zjazdu

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Spolupredseda zjazdu

prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.

Predsedovia spoločností, čestní podpredsedovia zjazdu:

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN

prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS

prof. MUDr. Peter Marusič, Ph.D.

predseda České neurologické společnosti ČLS JEP

doc. MUDr. Eva Feketeová, PhD.

predseda Slovenskej ligy proti epilepsii

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

predseda Českej ligy proti epilepsii

Odborný garant podujatia

Slovenská neurologická spoločnosť SLS

v spolupráci:

Česká neurologická společnost ČLS JEP

Slovenská liga proti epilepsii

Česká liga proti epilepsii

spoločnosť Berlina, s.r.o.

Čestné predsedníctvo

prof. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.

prof. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., FCMA

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., FCMA

prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc., FCM

prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN

prof. MUDr. Róbert Jech, Ph.D.

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN

doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD.

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO

prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., FESO

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA

prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Roth, CSc.

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA, FEAN

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., FCM

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.


Partneri


PLATINOVÝ PARTNER


ZLATÍ PARTNERI


STRIEBORNÍ PARTNERI PLUS


BRONZOVÍ PARTNERI


PARTNERI PLUS


PARTNERI S VYSTAVOVATEĽSKOU PLOCHOU


PARTNERI BEZ VYSTAVOVATEĽSKEJ PLOCHY


VEDECKÁ INŠTITÚCIA


VYDAVATEĽSTVÁ A SPOLOČNOSTI


PACIENTSKE ORGANIZÁCIE