Ubytovanie

Ubytovanie je možné rezervovať len pre registrovaných účastníkov podujatia.
Vopred ďakujeme všetkým našim partnerským hotelom, ktoré prispievajú k zdarnému priebehu podujatia. Ďakujeme vám.
Vyberte si prosím ubytovacie zariadenie, ktoré máte uvedené na web stránke. Ubytovanie si môžete rezervovať až po Vašej registrácii na odborné podujatie. Cena ubytovania nie je zahrnutá v registračnom poplatku podujatia. Typy izieb a ich ceny nájdete v registračnom formulári.

Platbu môžete uhradiť online kreditnými kartami alebo môžete zaplatiť priamo na účet spoločnosti Berlina bankovým prevodom.

Doplnkové služby v rámci ubytovania:

Doplnkové služby v rámci ubytovania ako minibar, extra stravovanie, alebo parkovanie nie sú súčasťou ponuky v rámci ubytovania. Tieto informácie sú uvedené pri každom hoteli zvlášť. Ak služby tohto charakteru využijete, prosím uhraďte ich priamo na mieste Vášho pobytu, na recepcii. Upozorňujeme, že po Vašom príchode na hotel bude od Vás hotelový servis požadovať kreditnú kartu ako zábezpeku ostatných doplnkových služieb. Za Vaše pochopenie vopred ďakujeme.

Potvrdenie ubytovania:

Aby bolo ubytovanie potvrdené, je potrebné si po Vašej registrácii vybrať hotel, uhradiť celkovú sumu za ubytovanie. V prípade, že sumu za ubytovanie neuhradíte, Vaše ubytovanie Vám garantované nebude. Tieto podmienky sa vzťahujú na individuálnu a rovnako a aj skupinovú registráciu. Posledný možný termín registrácie ubytovania v rámci ponuky hotelov je 31.10.2022. Na ubytovanie sa vzťahujú storno podmienky ubytovania uvedené v registračnom formulári v rámci jednotlivých hotelov pri výbere ubytovania.

Storno podmienky ubytovania:

Storno podmienky nájdete v registračnom formulári pri výbere ubytovania a odvíjajú sa od kapacitných podmienok ubytovacích zariadení.

Zrušenie ubytovania a vrátenie finančných zdrojov:

Na zrušenie ubytovania sa vzťahujú storno podmienky ubytovania, ktoré sú platné pre individuálnu a skupinovú registráciu.

Upozorňujeme, že za vrátenie platby podľa storno podmienok si vyhradzujeme právo účtovať + 10 Euro manipulačný poplatok za stornovanie jednej ubytovacej jednotky. Za dátum zrušenia poskytnutej služby je dátum doručenia písomnej informácie o zrušení ubytovania, ktorý prosím posielajte na adresu

kancelaria@berlina.sk.

Telefonické zmeny alebo inak doručené zmeny nebudú akceptované.

Touto cestou prosíme účastníkov odborného zjazdu, aby nekontaktovali ubytovávacie zariadenia, ale sa obracali priamo na Berlinu, ktorá všetky Vaše žiadosti bude promptne vybavovať.

Platby:

Platby môžete hradiť platobnou kartou alebo môžete zaplatiť priamo na účet spoločnosti:

Názov účtu: Berlina s.r.o

Registrácia: BA

Adresa sídla: Berlina, s.r.o., Donnerova7, 841 04 Bratislava/Karlova Ves, Slovensko

IČO: 50 122 681

DIČ: 2120182537

IČ DPH: SK2120182537

Adresa Banky: Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

IBAN: SK61 1100 0000 00294101 6126

SWIFT: TATRSKBX

Variabilný Symbol: 112022

Správa pre prijímateľa: Vaše priezvisko a meno, rezervačný kód

Poplatky banke hradené platiteľom objednanej služby, sú hradené platiteľom za dané služby. Poplatky banky príjemcu sú hradené príjemcom.Partneri


PARTNER PLUS