Abstrakty

Informácie pre abstrakty:
Prihlásenie abstraktov bude možné do 5.9.2022. Abstrakty budú prijímané výlučne online cez elektronický formulár. Prihlásenie abstraktu je súčasťou Vašej registrácie na podujatie, do ktorej sa dostanete zadaním Vášho emailu a hesla. Konto a registráciu je potrebné vytvoriť preto, aby ste sa vedeli kedykoľvek v čase vrátiť k Vášmu abstraktu a po prípade ho skorigovať, či upraviť. Na odborné podujatie môžete prihlásiť viacero príspevkov. Umožnuje Vám to online abstrakt formulár.

V elektronickom formulári prosím vyplňte:
  1. Vyberte typ príspevku, ktorý preferujete (ikonka na vybratie) prednáška, e-poster, vyzvaná prednáška, bez preferencie
  2. Vyberte tému podľa zvolených a vopred vybraných tém odborného podujatia
  3. Napíšte názov príspevku
  4. Uveďte hlavného autora: meno, priezvisko, názov pracoviska
  5. Uveďte spoluautorov: meno, priezvisko, názov pracoviska
  6. Vložte text abstraktu: úvod-cieľ-metodika-výsledky-záver (poďakovanie) s maximálnym počtom znakov 2300 včetne medzier
  7. Literatúra

Organizačný výbor si vyhradzuje právo určenia finálnej formy prezentácie v podobe e-poster, prednáška.
Na text vyzvanej prednášky sa nevzťahuje štruktúrovanosť abstraktu.
Abstrakty budú prijímané v slovenskom, českom a anglickom jazyku.
Abstrakty budú pre účastníkov podujatia dostupné online na podujatí vo web aplikácii.


Technické informácie k zasielaniu abstraktov:
Pomocou Vášho prihlasovacieho konta sa budete môcť kedykoľvek prihlásiť do online formulára k zaslaniu abstraktov.
Vo svojom profile budete môcť pridať viacero abstraktov na jedného prezentujúceho autora.
Vo Vašich abstraktoch môžete do dátumu uzávierky abstraktov robiť zmeny a úpravy.
V prípade akýchkoľvek doplňujúcich informácií nás prosím neváhajte kontaktovať na adrese office@berlina.sk,
alebo na telefónnom čísle: +421 2 207 83 555


Upozorňujeme:
Termín uzávierky abstraktov je do 5.9.2022.
Systém sa o 24.00 hod. uzavrie a po tomto termíne nebude možné prijímať žiadne ďalšie abstrakty.
Pod svojím kontom budete mať možnosť kedykoľvek upravovať Vaše abstrakty až do ukončenia termínu uzávierky.


Informácie o prijatí/neprijatí abstraktu:
Informácia o prijatí abstraktu a jeho zaradenie k orálnej alebo e-posterovej sekcii budú autorom abstraktov zaslané e-mailom do 4 týždňov od uzavretia prijímania abstraktov.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR SI VYHRADZUJE MOŽNOSŤ

  • realizovať nevyhnutné zmeny v programe (napríklad dĺžka trvania, doplnenie prednášky súvisiacej s témou sympózia),
  • rozhodnúť o forme prezentácie prihláseného príspevku (prednáška, poster).
Prípadné zmeny organizačný výbor včas oznámi prihlasujúcemu autorovi.Partneri


PARTNER PLUS