Termíny

Registrácia na mieste

 • Člen SNeS, ČNeS: 210 €
 • Nečlen SNeS, ČNeS: 260 €
 • Sprevádzajúca osoba: 110 €
 • Študent medicíny: 50 €
 • Zdravotná sestra/Vedecký pracovník: 110 €
Na registráciu a doplnkové služby sa vzťahujú 100 % storno podmienky.
Upozorňujeme, že pri registrácii na mieste nedokážeme garantovať možnosť navštíviť divadelné predstavenie, a rovnako negarantujeme možnosť zúčastniť sa diskusného večera. Preto odporúčame, aby si účastníci odborného podujatia, v prípade záujmu, tieto dve doplnkové aktivity objednali v skorej, poprípade v neskorej registrácii. Ďakujeme za pochopenie.

Registračný poplatok obsahuje:

(platí pre každý typ registrácie)
 • kongresovú tašku s kongresovými materiálmi,
 • vstup do kongresových priestorov,
 • vstup do vystavovateľských priestorov,
 • občerstvenie počas odborného podujatia,
 • 16. 11. 2022 Otvárací večer bez divadelného predstavenia.

Registračný poplatok neobsahuje:

(platí pre každý typ registrácie)
 • ubytovanie,
 • doplnkové služby (parkovné, transfery),
 • divadelné predstavenie 16. 11. 2022: 21 €/osoba,
 • diskusný večer 17. 11. 2022: 35 €/osoba,
 • workshopy.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR SI VYHRADZUJE MOŽNOSŤ

 • Realizovať nevyhnutné zmeny v programe (napríklad dĺžka trvania, doplnenie prednášky súvisiacej s témou sympózia),
 • rozhodnúť o forme prezentácie prihláseného príspevku (prednáška, poster).

Prípadné zmeny organizačný výbor včas oznámi prihlasujúcemu sa autorovi.

***REDUKCIA REGISTRAČNÉHO POPLATKU PRE MLADÝCH NEUROLÓGOV

Organizačný výbor ponúka redukciu registračného poplatku pre mladých neurológov v hodnote 60 € pri skorej registrácii, ktorí ako 1. autori prihlásia elektronický poster/prednášku a ich príspevok bude vybraný v rámci podujatia na prezentáciu.

Podmienky na získanie redukcie:
 • pri registrácii a potvrdení abstraktu uviesť – mladý autor do 35 rokov,
 • vek (max. do 35 rokov v roku konania podujatia),
 • zaradenie v špecializačnom štúdiu,
 • 1. autor prihláseného príspevku (poster, prednáška).

SPÔSOB PLATIEB ZA SLUŽBY

Registračný poplatok i ubytovanie je možné zaplatiť kreditnými kartami Visa, MasterCard, Diners club, Discover, ale aj bankovým prevodom na účet.
V prípade, ak poplatky za účastníka platí iná osoba/organizácia, je potrebné uviesť meno, kontaktné údaje na spoločnosť, ktorá bude platbu realizovať.

Storno podmienky:

Registráciu nie je možné zrušiť a vzťahujú sa na ňu 100 % storno podmienky.Predseda zjazdu

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Spolupredseda zjazdu

prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.

Predsedovia spoločností, čestní podpredsedovia zjazdu:

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN

prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS

prof. MUDr. Peter Marusič, Ph.D.

predseda České neurologické společnosti ČLS JEP

doc. MUDr. Eva Feketeová, PhD.

predseda Slovenskej ligy proti epilepsii

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

predseda Českej ligy proti epilepsii

Odborný garant podujatia

Slovenská neurologická spoločnosť SLS

v spolupráci:

Česká neurologická společnost ČLS JEP

Slovenská liga proti epilepsii

Česká liga proti epilepsii

spoločnosť Berlina, s.r.o.

Čestné predsedníctvo

prof. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.

prof. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., FCMA

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., FCMA

prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc., FCM

prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN

prof. MUDr. Róbert Jech, Ph.D.

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN

doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD.

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO

prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., FESO

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA

prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Roth, CSc.

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA, FEAN

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., FCM

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.


Partneri


PLATINOVÝ PARTNER


ZLATÍ PARTNERI


STRIEBORNÍ PARTNERI PLUS


BRONZOVÍ PARTNERI


PARTNERI PLUS


PARTNERI S VYSTAVOVATEĽSKOU PLOCHOU


PARTNERI BEZ VYSTAVOVATEĽSKEJ PLOCHY


VEDECKÁ INŠTITÚCIA


VYDAVATEĽSTVÁ A SPOLOČNOSTI


PACIENTSKE ORGANIZÁCIE